Energielabel C – Aansprakelijkheid

Wie is aansprakelijk voor een energielabel C?

energielabel c verplichting - aansprakelijkheid

Deze verplichting is voor zowel verhuurders als huurders van belang.

De gebouweigenaar is aansprakelijk / verantwoordelijk voor het verkrijgen van en beschikken over een energielabel C. Echter de sanctionering (gebruiksverbod van het gebouw) is in beginsel gericht aan zowel de eigenaar/verhuurder en de huurder.

Voor verhuurders is het van belang of de voorzieningen zonder instemming van de huidige huurder mogen worden aangebracht. Voor het uitvoeren van werkzaamheden zal in beginsel medewerking van de huurder nodig zijn. Of de kosten van het aanbrengen van de verbeteringen kunnen worden doorberekend, is afhankelijk van de bepalingen in de huurovereenkomst.

Maar ook de huurder kan een verhuurder dwingen om aan deze verplichting te voldoen. Het niet voldoen aan de energielabel C verplichting kan worden gezien als een gebrek dat door de verhuurder hersteld dient te worden.

Meer weten?