Frisse Scholen – Energie en Binnenmilieu Stappenplan

Energie en Binnenmilieu Stappenplan

Energie Binnenmilieu Stappenplan

 Energie en Binnenmilieu Stappenplan

Het Energie en Binnenmilieu Stappenplan informeert schooldirecties, schoolbesturen en gemeenten over de stappen en aandachtspunten bij het verbeteren van de energiezuinigheid en het binnenmilieu bij onderwijsinstellingen.

Het stappenplan beschrijft de stappen, resultaten en aandachtspunten vanaf het opstellen vanaf het Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) tot en met het uitvoeren van de meest voorkomende maatregelen. Het Energie en Binnenmilieu Stappenplan bestaat uit:

  • een stroomschema;
  • een toelichting op het stroomschema met de activiteiten en de resultaten per fase;
  • een uitwerking van de gesubsidieerde maatregelen (prestatie-eisen, aandachtspunten en globale doorlooptijden);
  • een voorbeeld van een tijdsplanning van de stappen waarbij van een minimale en maximale variant is uitgegaan om de maatregelen te realiseren.

Het Energie en Binnenmilieu Stappenplan is te downloaden via de volgende link.

Meer weten?