Onderwijs

Scholen 02 - 3-1

Gezonde en duurzame scholen

Een duurzame en frisse school heeft een langere levensduur en bevordert het welzijn van leerlingen en collega’s. Een beter binnenklimaat heeft een positief effect op hun gezondheid en prestaties. Leerlingen maken beduidend minder fouten bij voldoende frisse lucht. Een verbetering van de luchtkwaliteit kan leiden tot circa 15% betere leerprestaties. Andere zaken die voorkomen dienen te worden zijn: te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, te hoge temperaturen in de zomer en problemen met daglicht en verlichting. Naast een optimaal binnenmilieu is een minimaal energiegebruik essentieel vanwege de kosten en het milieu.

Onze diensten

Wij willen wil u graag van dienst zijn bij het duurzaam plannen, aanpassen  en/of beheren van uw onderwijshuisvesting. Daarbij kunnen we u ondersteunen om de functionaliteit, de exploitatie, de levensduur, het binnenmilieu, de duurzaamheid en de veiligheid in te passen in de onderwijskundige visie/strategie en budget van uw school en/of gemeente.

We kunnen o.a. het volgende voor u verzorgen of u daarbij ondersteunen.

  • Energielabel

Energielabel

Een energielabel is een door de overheid erkend certificaat dat de energieprestatie (energiezuinigheid) van een bepaald gebouwtype (school, kantoor […]

  • EPA U maatwerkadvies

EPA U maatwerkadvies

Kenmerken van een EPA U maatwerkadvies
Een EPA U maatwerkadvies  is een advies waarin de huidige situatie van de bouwkundige  […]

  • Binnenklimaat meten in kantoren
  • Geluid meten in kantoren

Binnenklimaat meten

Het binnenklimaat meten in scholen, kantoren en overige utiliteitsgebouwen en desgewenst aandragen /onderzoeken van verbeteropties (lucht, temperatuur, licht en/of […]

  • Integraal huisvestingsplan onderwijs

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Een integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) is snel verouderd als gevolg van verschuiving van verantwoordelijkheden, nieuwe wetgeving, de wens voor […]

  • Duurzaam huisvestingsplan

Duurzaam huisvestingsplan onderwijs

Een duurzaam huisvestingsplan onderwijs (DHP) is een integraal huisvestingsplan (IHP) dat verduurzaamd is, een dergelijk duurzaam huisvestingsplan biedt uitstekende […]

Energie en Binnenmilieu Advies (EBA)

Energiezuinigheid en binnenmilieu integraal aanpakken
De kwaliteit van het binnenmilieu op scholen laat vaak te wensen over. Veelal wordt dit […]

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan scholen

Opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan scholen (DMOP) met verschillende scenario’s (t.a.v. ambitie en financiën) waarmee we uw huidige […]

  • Energiemonitoring scholen

Energiemonitoring scholen

Energiemonitoring scholen : monitoren, registreren en beoordelen van het energiegebruik van uw schoolgebouw(en) voor korte of lange tijd.

Dit om […]

  • Programma van eisen schoolgebouw

Programma van eisen schoolgebouw

Een programma van eisen schoolgebouw (PVE) is wenselijk dan wel noodzakelijk  bij het realiseren van bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, […]

  • Doordecentralisatie onderwijshuisvesting - Building Vision

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting: het geheel of gedeeltelijk overdragen van de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting van gemeente naar schoolbestuur. De verantwoordelijkheden voor […]

Workshop duurzame onderwijshuisvesting

Workshop duurzame onderwijshuisvesting : organiseren van workshops in het kader van het verduurzamen van onderwijsgebouwen.

Thema’s die in dit kader […]