Energielabel C – Verplichting

Wat is de energielabel C verplichting?

energielabel c - verplichting

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland voorzien zijn van een energielabel C of hoger. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. De verwachting is dat per 2030 alle kantoorgebouwen moeten beschikken over een energielabel A.  De regering streeft naar een bijna energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050.

De labelplicht geldt voor gebouwen met de hoofdgebruiksfunctie kantoor (>50% van de vloeroppervlakte heeft een kantoorfunctie). De vloeroppervlakten van ruimten zoals gangen, entree, toiletten, opslagruimten e.d. worden toegerekend aan de ruimten met een een kantoorfunctie.  Het maakt daarbij niet uit hoe het eigendom verdeeld is en ook niet of het een afzonderlijk gebouw of een combinatiegebouw betreft.

De verplichting geldt pas vanaf 2023. Toch heeft de energielabel C verplichting nu al gevolgen voor de kantorenmarkt. Zo hebben verschillende banken al aangegeven geen financiering meer te verstrekken voor kantoorpanden met een energielabel lager dan C. Banken zoals Rabobank, ING en ABN Amro verstrekken enkel nog nieuwe financieringen voor commercieel vastgoed als zij beschikken over ten minste energielabel C.

Uitzonderingen

Er gelden enkele uitzonderingen, indien het gebouw:

  • een vloeroppervlakte heeft < 100 m2
  • een monument is (Rijk/provincie/gemeente)
  • nog ten hoogste 2 jaar gebruikt wordt
  • onteigend is en gesloopt wordt.

Meer weten?