Energielabel C – Verkrijgen

Hoe kom ik aan een energielabel C?

energielabel c verplichting - verkrijgen

Een energielabel dient te worden opgesteld door een erkend en gecertificeerd EPB-adviseur Utiliteitsbouw, alleen zij mogen een energielabel voor kantoorgebouwen opstellen, zo nodig afgeven en laten registreren.

 • Uw gebouw heeft energielabel A t/m C
  Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de eis voor 2023. Echter naar verwachting zal in 2030 een energielabel A vereist zijn en streeft de Rijksoverheid naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Op dit moment zijn er verschillende financiële regelingen die u  ondersteunen bij verbeteren van het energielabel. Met het oog op de toekomst is het mogelijk verstandig om alvast de mogelijkheden te onderzoek om te komen tot energielabel A.
 • Uw gebouw heeft een energielabel D t/m G
 1. Laat een EPA-U maatwerkadvies opstellen
 2. Kies een maatregelpakket met energiebesparende maatregelen waarmee een energielabel C of hoger wordt verkregen.
 3. Vraag subsidie aan voor de energiebesparende maatregelen (indien mogelijk)
 4. Laat het gekozen maatregelpakket met de energiebesparende maatregelen uitvoeren/realiseren.
 5. Laat voor 1 januari 2023 een (nieuw) energielabel opstellen
 • Uw gebouw heeft nog geen energielabel
 1. Doe de Energielabel Quickscan
 2. Laat een energielabel opstellen met de optie om zo nodig nog een EPA-U maatwerkadvies op te laten stellen.
 3. Indien het resultaat een energielabel C of hoger: laat het energielabel registreren, indien het resultaat energielabel D t/m G: volg de stappen zoals genoemd onder “uw gebouw heeft een energielabel D t/m G.

Deskundig advies

Een snel advies is in veel gevallen een “standaard advies”, meestal globaal en houdt vaak geen rekening met specifieke zaken zoals het gebouwgebruik, de energieprijs e.d.  Een dergelijke advies geeft daardoor dus vaak geen goed beeld van de werkelijk te verwachte kosten, kostenbesparingen, comfort e.d., met als gevolg dat vaak niet de meest slimme/optimale keuzes gemaakt worden om een energielabel C of hoger te behalen. Het is daarom belangrijk om een deskundig advies te laten opstellen, enerzijds om het meest rendabele maatregelenpakket te kunnen kiezen en anderzijds om de kwaliteit van zaken zoals het binnenklimaat te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren. De kosten van een deskundig verbeteradvies zijn slechts een fractie van de kosten van de te realiseren verbetermaatregelen. De specifieke, overzichtelijke en volledige informatie over de mogelijke verbeteringen in dergelijk advies zullen leiden tot de beste keuze van verbetermaatregelen en zullen als gevolg daarvan snel worden terugverdiend. Voor het laten opstellen van een deskundig EPA-U maatwerkadvies kan ook nog subsidie worden verkregen.

Vrijblijvend offerte aanvragen voor een EPA-U maatwerkadvies
Vrijblijvend offerte aanvragen voor een energielabel (aanvullend opstellen EPA-U maatwerkadvies is optioneel)