Frisse Scholen – Frisse Scholen Toets

Frisse Scholen Toets

Frisse Scholen Toets - HandleidingStellen van prestatie-eisen uit het programma van eisen is een eerste stap

Het stellen van prestatie-eisen ten aanzien van de energiezuinigheid en het binnenklimaat met behulp van het programma van eisen Frisse Scholen is een belangrijke eerste stap om te komen tot een Frisse School.

Prestatie-eisen tussentijds en achteraf toetsen

Het stellen van prestatie-eisen biedt nog geen garantie voor een goed eindresultaat. U zult tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces af en toe moeten controleren (toetsen)of de gestelde prestatie-eisen naar verwachting gehaald gaan worden.  Herstel achteraf is duur, complex, tijdrovend en niet eens altijd mogelijk. Indien op een bepaald moment de beoogde prestatie(s) niet gehaald lijken te worden, kan dan nog tussentijds worden bijgestuurd zonder de aanpassing en kosten ingrijpend zijn.

Ook op het moment dat het gebouw wordt opgeleverd zult u moeten controleren of het gebouw voldoet aan de vooraf gestelde prestatie-eisen.

Frisse Scholen Toets

Om de prestatie-eisen uit het programma van eisen Frisse Scholen voor een nieuw gebouw, een verbetering of renovatie (tussentijds en/of achteraf) te controleren, heeft  de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Frisse Scholen Toets ontwikkeld. De uitvoering van de Frisse Scholen Toets vergt specifieke kennis en kan daarom het beste worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige.

De Frisse Scholen Toets bestaat uit een handleiding voor adviseurs en een scorekaart. De handleiding is te downloaden via de volgende link.

Meer weten?