Energielabel C – Waarom

Waarom is er een energielabel C verplichting?

energielabel c - waarom

Achtergrond van deze verplichting is dat in het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs doelen zijn gesteld om het energieverbruik fors te verminderen. In het Energieakkoord hebben de overheid en diverse organisaties afgesproken om maatregelen te nemen gericht op energiebesparing en duurzame energie.

Naar aanleiding van het Energieakkoord voor duurzame groei is er een intensiveringspakket samengesteld. In dit intensiveringspakket zijn maatregelen opgenomen om het doel van honderd petajoule finale energiebesparing per 2020 binnen bereik te brengen. De energielabel C verplichting voor kantoren is onderdeel van deze maatregelen en zal naar verwachting acht petajoule energiebesparing per jaar opleveren. Omdat ongeveer 40% van ons energieverbruik samenhangt met onze gebouwde omgeving, zijn hier grote stappen te maken.

De regering heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In gebouwen zonder woonbestemming is veel winst te behalen: ze veroorzaken een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland. De energielabel C verplichting voor kantoren is een eerste stap.

Meer weten?