Wie en wat we zijn

Building Vision is een advies- en onderzoeksbureau voor duurzame en gezonde huisvesting (onderwijs, kantoren en gemeentelijk vastgoed).

Wij bieden inzichten en oplossingen om overwogen keuzes te maken en stappen te kunnen zetten om huisvesting te verbeteren tot een gezonde en duurzame  werk en/of leeromgeving die voldoet aan de huidige en toekomstige eisen. Wij zijn gespecialiseerd in de werkvelden onderwijs, kantoren  en gemeentelijk vastgoed.

Ook zijn wij deskundig op het gebied van beleidsondersteunend  onderzoek en advies op het gebied van wet en regelgeving voor duurzame en gezonde huisvesting.

Building Vision staat voor creatieve en innovatieve inzichten / oplossingen en beweegt zich daarbij voortdurend op nieuw en “onontgonnen” terrein.

Onze missie

We willen graag inzichten en oplossingen aanreiken en helpen stappen te zetten om huisvesting  te verbeteren zodat die

  • een goed binnenmilieu heeft (zodat mensen minder gezondheidsklachten hebben, zich prettiger voelen en beter presteren);
  • duurzaam is (er wordt zorgzaam omgegaan met grondstoffen en milieuvervuiling  zodat de aarde ook leefbaar is voor alle volgende generaties);
  • optimaal aansluit op de huidige en toekomstige huisvestingseisen en -behoefte;
  • de kosten minimaal zijn.
Bert Meijering

Ir. Bert Meijering

SENIOR ADVISEUR DUURZAME HUISVESTING

Specifieke ervaring/deskundigheid:

  • onderwijshuisvesting
  • gemeentelijk vastgoed
  • kosten (investering, exploitatie, TCO e.d.)
  • wet en regelgeving
  • beleidsonderzoek/-advies.

Diana Hereijgers

BUREAUMANAGER