Kantoren

Gemeente - 3-1

 Duurzame kantoren

Het verduurzamen van kantoorgebouwen levert een lagere CO2-uitstoot en bespaart op de energiekosten.  De gebouwkwaliteit neemt toe, en de gerealiseerde kostenbesparing kan worden ingezet voor andere doeleinden.

Onze diensten

Wij willen wil u graag van dienst zijn bij het plannen, aanpassen  en/of verduurzamen van uw kantoor / kantoren. Daarbij kunnen we u ondersteunen om de functionaliteit, de exploitatie, de levensduur, het binnenklimaat en de duurzaamheid in te passen in de  visie/strategie en budget van uw organisatie.

We kunnen o.a. het volgende voor u verzorgen of u daarbij ondersteunen.

  • Energielabel

Energielabel

Een energielabel is een door de overheid erkend certificaat dat de energieprestatie (energiezuinigheid) van een bepaald gebouwtype (school, kantoor […]

  • EPA U maatwerkadvies

EPA U maatwerkadvies

Kenmerken van een EPA U maatwerkadvies
Een EPA U maatwerkadvies  is een advies waarin de huidige situatie van de bouwkundige  […]

  • Binnenklimaat meten in kantoren
  • Geluid meten in kantoren

Binnenklimaat meten

Het binnenklimaat meten in scholen, kantoren en overige utiliteitsgebouwen en desgewenst aandragen /onderzoeken van verbeteropties (lucht, temperatuur, licht en/of […]

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan kantoren

Opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan kantoren (DMOP) met verschillende scenario’s (t.a.v. ambitie en financiën) waarmee we uw huidige […]

  • Energiemonitoring kantoorgebouw

Energiemonitoring kantoorgebouw

Energiemonitoring kantoorgebouw : monitoren, registreren en beoordelen van het energiegebruik van uw gebouw (of gebouwen) voor korte of lange […]