Energiemonitoring kantoorgebouw : monitoren, registreren en beoordelen van het energiegebruik van uw gebouw (of gebouwen) voor korte of lange tijd.

Dit om te bepalen of er tijdens en buiten gebruikstijd onnodig energie wordt gebruikt, om de grote energieverliesposten te bepalen en de werkelijke hoeveelheid gebruikte energie van de grote verliesposten vast te stellen. Vervolgens (zo nodig):

  • de regeling van de gebouwinstallaties optimaal te kunnen instellen om onnodig energiegebruik (tijdens en buiten gebruikstijd) te minimaliseren,
  • onderzoek te doen naar energetische verbetering van de bouwtechnische en/of installatietechnische voorzieningen.

Wij willen graag een energiemonitoring kantoorgebouw uitvoeren, zo nodig/gewenst aangevuld met het opstellen van eenĀ  EPA-U maatwerkadvies en/of energielabel.