Het binnenklimaat meten in scholen, kantoren en overige utiliteitsgebouwen en desgewenst aandragen /onderzoeken van verbeteropties (lucht, temperatuur, licht en/of geluid).

Belang  van een gezond binnenklimaat in kantoren

Een beter binnenklimaat heeft een positief effect op de gezondheid en prestaties van mensen. Mensen maken beduidend minder fouten bij een goed binnenklimaat. Een verbetering van het binnenklimaat (lucht, temperatuur, licht en/of geluid) leidt tot een grotere tevredenheid, aanzienlijk betere prestaties en een lager ziekteverzuim. Naast een optimaal binnenklimaat is een minimaal energiegebruik essentieel vanwege de kosten en het milieu.

Meerwaarde van het meten van het binnenklimaat

Via het meten van het binnenklimaat in verschillende ruimten in het kantoorgebouw, brengen we o.a. het volgende voor uw situatie in kaart:

  • achtergronden ten aanzien van het binnenklimaat (risico’s, wanneer uitstekend, goed, acceptabel en niet acceptabel e.d.),
  • het verloop van het huidige binnenklimaat gedurende de werkdag,
  • een analyse van het huidige binnenklimaat met bevindingen en conclusies,
  • aanbevelingen voor verbetering met kosten en baten.

Binnenklimaat onderzoek

Meten van het binnenklimaat  in één of meer ruimten in uw gebouw en daarover rapporteren, desgewenst aangevuld met een kort haalbaarheidsonderzoek naar verbeteropties om het binnenklimaat te verbeteren.

 

Vrijblijvend offerte aanvragen voor een binnenklimaat-onderzoek