Opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan kantoren (DMOP) met verschillende scenario’s (t.a.v. ambitie en financiën) waarmee we uw huidige meerjaren onderhoudsplan MOP verduurzamen. De verduurzamingsmaatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd met bestaande onderhoudsmaatregelen in het MOP. Deze kunnen desgewenst direct toegevoegd worden en het huidige meerjaren onderhoudsplan waardoor dit veranderd in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP).

Kenmerken van duurzaam meerjaren onderhoudsplan kantoren

Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan kantoren biedt uitstekende mogelijkheden om tot gezonde, duurzame en betaalbare kantoren te komen. Kenmerkend voor een duurzaam meerjaren onderhoudsplan is dat het ook verbetermaatregelen ten aanzien van binnenmilieu en energieprestatie bevat. Kantoorgebouwen krijgen hierdoor een comfortabel binnenklimaat en een laag energiegebruik. Daarnaast zijn er maatregelen gericht op de technische en functionele instandhouding van het gebouw.

Het maken van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan kantoren lijkt vanzelfsprekend, maar is het nog niet. Zo kent de huidige systematiek waarlangs een traditioneel MOP tot stand komt, momenteel vaak geen of beperkte aandacht voor energie en binnenmilieu (duurzaamheid).

Voordelen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan scholen

  • Minimale investeringen voor de verduurzaming (omdat zoveel gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke onderhoudsmomenten)
  • Verlaging van de energiekosten
  • Verbetering van de duurzame huisvestingskwaliteit (zoals het energielabel)
  • Verbetering van het binnenklimaat
  • Verlenging van de levensduur van het gebouw
  • Imago- en identiteitsverbetering

Met een dergelijk winstpotentieel, wordt een duurzaam meerjaren onderhoudsplan ook op strategisch niveau een belangrijk document.

Wij willen u graag ondersteunen bij het verduurzamen van uw kantoorgebouw via het opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan kantoren (DMOP).