Een energielabel is een door de overheid erkend certificaat dat de energieprestatie (energiezuinigheid) van een bepaald gebouwtype (school, kantoor e.d.) aangeeft. Het geeft met klassen (G t/m A++++) en kleuren (rood t/m donkergroen) aan hoe energiezuinig het gebouw is. G (rood) is zeer onzuinig, A++++ en (donkergroen) is zeer energiezuinig.

Een energielabel is 10 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Verplichting voor scholen

Vrijwel alle schoolgebouwen die na 1 juli 2014 zijn opgeleverd, waar na 1 juli 2014 het juridisch eigendom is overgedragen of waar na 1 juli 2014 een afzonderlijk deel van het gebouw is verhuurd (bijvoorbeeld een afzonderlijke deel voor buitenschoolse opvang), zijn wettelijke verplicht in het bezit te zijn van een energielabel.

Verplichting voor kantoren

Voor vrijwel alle kantoorgebouwen die na 1 juli 2014 zijn opgeleverd is de aanwezigheid van een geldig energielabel wettelijk verplicht. Die verplichting geldt ook voor vrijwel alle kantoorgebouwen waar na 1 juli 2014 een verkoop- of verhuurtransactie (voor het gehele gebouw of voor een afzonderlijk deel van het gebouw) heeft plaatsgevonden.

Vanaf 1 januari 2023 dienen vrijwel alle kantoorgebouwen te beschikken over een geldig energielabel met een energie-index 1,3 ( energieklasse C) of beter.  Kantoorgebouwen die vanaf dat moment niet beschikken over geldig energielabel met een energie-index 1,3 ( energieklasse C) of beter, mogen vanaf dat moment niet meer als kantoor worden gebruikt.

Verplichting voor overige gebouwen

Voor vrijwel alle overige gebouwen  (winkels, zorggebouwen, sportgebouwen e.d. met uitzondering van monumenten en religieuze gebouwen) die na 1 juli 2014 zijn opgeleverd is de aanwezigheid van een geldig energielabel wettelijk verplicht. Die verplichting geldt ook voor vrijwel alle overige gebouwen waar na 1 juli 2014 een verkoop- of verhuurtransactie (voor het gehele gebouw of voor een afzonderlijk deel van het gebouw) heeft plaatsgevonden.

Controle en handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de energielabelverplichting van gebouwen. Als niet aan de verplichting is voldaan kan de ILT een boete opleggen van maximaal € 20.250,-.

Opstellen van een energielabel

Het energielabel dient te worden opgesteld door een erkend EPB adviseur utiliteitsbouw (Building Vision is een erkend EPB adviseur utiliteitsbouw). Alleen zij mogen een energielabel voor utiliteitsgebouwen afgeven en laten registreren.

Een energielabel kan eventueel worden opgesteld in combinatie met een EPA U maatwerkadvies en/of binnenklimaat advies.