Frisse Scholen – Wat is een Frisse School

Wat is een Frisse School?

Frisse Scholen - temperatuur zomerFrisse Scholen - ventilatie

Een Frisse School is een energiezuinige school  met een goed binnenklimaat.

Energiegebruik

Het energiegebruik in oudere scholen is vaak hoog. hetgeen leidt tot een onnodig hoge aanslag op het schoolbudget en een onnodige bijdrage aan het broeikaseffect. De energieprijzen zullen de komende jaren blijven stijgen: het is dus noodzaak om aandacht te besteden aan de energieprestatie van het schoolgebouw en deze te verbeteren (bijvoorbeeld op het moment van onderhoud of renovatie).

Binnenklimaat

In 2008 is een groot onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het binnenklimaat op basisscholen waaruit bleek dat het binnenklimaat in 80% van de basisscholen erg slecht was.  Inmiddels zijn we diverse jaren verder en moeten veel kinderen en leraren, op vooral oudere scholen, nog steeds een groot deel van de dag doorbrengen in lesruimten waar het binnenklimaat slecht is.

In veel klaslokalen (vooral oudere scholen) is de luchtkwaliteit in de klaslokalen slecht (de CO2-concentratie is veel te hoog). Dit is vaak een aanwijzing dat er sprake is van onvoldoende ventilatie. Andere veel voorkomende problemen in scholen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, te hoge temperaturen in de zomer.  Een slecht binnenklimaat leidt tot gezondheidsklachten.

Spanningsveld tussen energiezuinigheid en een gezond binnenklimaat

Vanaf midden jaren zeventig tot op heden zijn de wettelijke eisen ten aanzien van de energiezuinigheid van gebouwen met regelmaat aangescherpt. Daarnaast is vanaf die tijd ook veel aandacht besteed aan de bewustwording van zuinig omgaan met energie in gebouwen. Met als gevolg dat naast isolatie van wanden, daken en vloeren, ook kieren en naden in muren en tussen kozijnen tot aan het laatste gaatje dicht gekit werden. O.a. om bouwkosten te besparen werden ook de plafondhoogten van ruimten verlaagd. De hooggeplaatste te openen bovenramen (die bedoeld waren voor ventilatie) kwamen in de loop van de tijd ook steeds meer te vervallen. Met als gevolg dat veel scholen, gebouwd in de periode 1975 tot 2003 , vaak een slecht binnenklimaat hebben.

Energiezuinigheid staat voor een deel op gespannen voet met een goed en gezond binnenklimaat. Bijvoorbeeld, uit oogpunt van een gezond binnenklimaat is het wenselijk dat er veel geventileerd wordt, echter uit oogpunt van energiezuinigheid is het beter om helemaal niet te ventileren, want ventileren kost vooral in de winterperiode erg veel energie. Dit betekent dat gezocht moet worden naar oplossingen die voldoen aan de gestelde energiezuinigheidseisen én aan de minimaal vereiste kwaliteitseisen ten aanzien van het binnenklimaat. Het is dus vooral voor scholen van belang dat verbetering van de energiezuinigheid en het binnenklimaat gecombineerd wordt bekeken en aangepakt.

Meer weten?