Gemeenten

Gemeente - 3-1

Duurzaam gemeentelijk vastgoed

Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed levert de gemeente een lagere CO2-uitstoot en lagere energiekosten op.  De gebouwkwaliteit neemt toe, en de gerealiseerde kostenbesparing kan worden ingezet voor andere maatschappelijke doeleinden of voor nieuwe investeringen in duurzaamheid.

Hiermee geeft u als gemeente  invulling  aan het milieubeleid en het goede voorbeeld aan burgers en bedrijven.

Onze diensten

Wij willen wil u graag van dienst zijn bij het plannen, aanpassen  en/of verduurzamen van uw gemeentelijk vastgoed. Daarbij kunnen we u ondersteunen om de functionaliteit, de exploitatie, de levensduur, het binnenmilieu en de duurzaamheid in te passen in de  visie/strategie en budget van uw gemeente.

We kunnen o.a. het volgende voor u verzorgen of u daarbij ondersteunen.

  • Energielabel

Energielabel

Een energielabel is een door de overheid erkend certificaat dat de energieprestatie (energiezuinigheid) van een bepaald gebouwtype (school, kantoor […]

  • EPA U maatwerkadvies

EPA U maatwerkadvies

Kenmerken van een EPA U maatwerkadvies
Een EPA U maatwerkadvies  is een advies waarin de huidige situatie van de bouwkundige  […]

  • Binnenklimaat meten in kantoren
  • Geluid meten in kantoren

Binnenklimaat meten

Het binnenklimaat meten in scholen, kantoren en overige utiliteitsgebouwen en desgewenst aandragen /onderzoeken van verbeteropties (lucht, temperatuur, licht en/of […]

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed

Opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed  (DMOP) met verschillende scenario’s (t.a.v. ambitie en financiën) waarmee we uw […]

  • Energiemonitoring gemeentelijk vastgoed

Energiemonitoring gemeentelijk vastgoed

Energiemonitoring gemeentelijk vastgoed : monitoren, registreren en beoordelen van het energiegebruik van uw gemeentelijk gebouw (of gemeentelijke gebouwen) voor […]

  • Workshop duurzaam gemeentelijk vastgoed

Workshop duurzaam gemeentelijk vastgoed

Workshop duurzaam gemeentelijk vastgoed : organiseren van workshops in het kader van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Thema’s die in […]