Opstellen van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed  (DMOP) met verschillende scenario’s (t.a.v. ambitie en financiën) waarmee we uw huidige MOP verduurzamen. De verduurzamingsmaatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd met bestaande onderhoudsmaatregelen in het MOP. Deze kunnen desgewenst direct toegevoegd worden en het huidige meerjaren onderhoudsplan (MOP)  waardoor dit veranderd in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP).

Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed (DMOP) biedt uitstekende mogelijkheden om tot gezonde, duurzame gemeentelijk gebouwen te komen. Kenmerkend voor een DMOP is dat het ook verbetermaatregelen ten aanzien van binnenmilieu en energieprestatie bevat. De gebouwen krijgen hierdoor een comfortabel binnenklimaat en een laag energiegebruik. Daarnaast zijn er maatregelen gericht op de technische en functionele instandhouding van het gebouw.

Het maken van een DMOP lijkt vanzelfsprekend, maar is het nog niet. Zo kent de huidige systematiek waarlangs een traditioneel MOP tot stand komt, momenteel vaak geen of beperkte aandacht voor duurzaamheid.

Wij willen u graag ondersteunen bij het verduurzamen van uw huidige MOP tot een duurzaam meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed (DMOP).