Workshop duurzaam gemeentelijk vastgoed : organiseren van workshops in het kader van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

Thema’s die in dit kader van een workshop duurzaam gemeentelijk vastgoed aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • gemeentelijke visie en ambities
  • wettelijke verplichtingen
  • energie(kosten)besparing
  • binnenmilieu/binnenklimaat
  • financiële en technische haalbaarheid
  • huidige situatie ( bijvoorbeeld t.a.v. omvang van de portefeuille en de duurzame kwaliteit)
  • mogelijke oplossingen, werkwijze/aanpak
  •   e.d.

Wij willen graag een workshop duurzaam gemeentelijk vastgoed (of workshopsessie) voor uw gemeente verzorgen.