Energielabel C – Subsidie

Welke subsidieregelingen zijn beschikbaar?

energielabel c - subsidie

Voor de verbetering van het energielabel van kantoren zijn er op dit moment  verschillende subsidieregelingen van de rijksoverheid beschikbaar zoals de EIA (energie investeringsaftrek), ISDE (investeringssubsidie duurzame energie),  SDE+ (stimulering duurzame energieproductie),  MIA (milieu investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Daarnaast zijn er nog lokale subsidies en/of regelingen beschikbaar.

Uit financieel oogpunt is het verstandig de beschikbare subsidiemogelijkheden zo spoedig mogelijk aan te vragen en maximaal te benutten bij het verbeteren van het energielabel van uw gebouw.

Voor  de meeste subsidies is slechts een bepaald budget beschikbaar. Dit budget raakt op een gegeven moment uitgeput, daarnaast is de verwachting dat naarmate de einddatum van 2023 in zicht komt beschikbare subsidieregelingen worden afgebouwd. Het is dus belangrijk om op korte termijn subsidie aan te vragen om zeker te zijn dat u nog gebruik kunt maken van de beschikbare subsidies.

Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van de beschikbare subsidies bij de verbetering van het energielabel van uw gebouw.

Meer weten?