Frisse Scholen – Programma van Eisen

Programma van eisen Frisse Scholen

Programma van Eisen Frisse Scholen

Waarvoor te gebruiken

Bij nieuwbouw of renovatie moeten gemeenten en schoolbesturen als opdrachtgever de eisen formuleren ten aanzien van de energiezuinigheid en binnenklimaat waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Het gaat enerzijds om het vertalen van wettelijke eisen in een concreet bouwproject, anderzijds om het formuleren van aanvullende specifieke eisen bijvoorbeeld  ten aanzien van de energiezuinigheid,  de luchtkwaliteit in het klaslokaal e.d.

Om u hierbij te helpen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het  ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ ontwikkeld.

Het Programma van Eisen Frisse Scholen is te gebruiken voor het stellen van eisen  aan nieuwe schoolgebouwen, maar ook voor het verbeteren van bestaande schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs.

Met het Programma van Eisen Frisse Scholen kunt u:

 • prestatie-eisen formuleren ten aanzien van de energiezuinigheid en het binnenklimaat voor:
  • een nieuwe school
  • het onderhoud of de verbetering van een bestaande school,
 • tijdens en/of na de uitvoering controleren of de energiezuinigheid en het binnenklimaat voldoet aan de gestelde prestatie-eisen.

5 Thema’s

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen gaat in op de volgende vijf thema’s:

 • Energie
 • Lucht
 • Temperatuur
 • Licht
 • Geluid

3 kwaliteitsniveaus

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen kent de volgende drie kwaliteitsniveaus:

 • —— Klasse C: voldoende (basisniveau gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, zoals deze bijvoorbeeld in het Bouwbesluit van kracht zijn)
 • —— Klasse B: goed
 • —— Klasse A: uitmuntend

Hoe te gebruiken

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen werkt als een menukaart. Als opdrachtgever bepaalt u zelf welke eisen u opneemt en op welk kwaliteitsniveau (klasse A, B of C). Het kwaliteitsniveau is een keuze op maat en per thema en hangt af van uw ambities, specifieke eisen en het beschikbare budget.

Het Programma van Eisen – Frisse Scholen is te downloaden via de volgende link.

Meer weten?