Enkele referenties

  • workshop verduurzaming

Workshopsessie opstellen duurzaam huisvestingsplan onderwijsgebouwen

Aanleiding
Aanpassing/verbouw en onderhoud van onderwijshuisvesting zijn natuurlijke momenten waarop bij uitstek duurzame verbetermaatregelen met beperkte (meer) investeringen getroffen kunnen worden. Voor het realiseren van duurzame verbetermaatregelen op […]

  • Leidraad verduurzamen schoolgebouwen

Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

Deze Leidraad is een handreiking voor gemeenten en schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van scholen in het primair onderwijs (PO) om te komen tot een […]

  • DMOP Brabantse gemeenten

Workshopsessie opstellen van een DMOP voor enkele Brabantse gemeenten

Enkele Brabantse gemeenten in de regio Eindhoven zijn in de vorm van 4 workshopsessies ondersteund bij het verduurzamen van hun vastgoed . In de workshops is o.a. […]

  • Leidraad DMOP gemeenten

Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Ontwikkelen van een leidraad “verduurzamen van het meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed” in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit vastgoed medewerkers van diverse gemeenten in opdracht van […]

Ondersteunen van de aanbesteding van duurzaam onderhoud in de gemeente Gouda

Opstellen aanbestedingsdocument DMOP
In samenwerking met de gemeente Gouda is een aanbestedingsdocument ontwikkeld voor het opstellen van duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMOP) voor een groot aantal gemeentelijke gebouwen in […]

  • Duurzaamheidsambities Eindhoven VO

Visie en ambities duurzaamheid scholen gemeente Eindhoven (VO)

Hoofdstuk duurzaamheid integraal huisvestingsplan (VO)
Ten behoeve van het integraal huisvestingsplan (IHP) voor scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Eindhoven is een hoofdstuk met doelstellingen t.a.v. de […]

  • Duurzaamheidsambities Eindhoven PO

Visie en ambities duurzaamheid scholen gemeente Eindhoven (PO)

Hoofdstuk duurzaamheid integraal huisvestingsplan (PO)
Ten behoeve van het integraal huisvestingsplan (IHP) voor scholen voor primair onderwijs in de gemeente Eindhoven is een hoofdstuk met doelstellingen t.a.v. de […]

IHP Gemeente Someren

Opstellen van een IHP voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs waarmee de gemeente een duidelijk en overzichtelijk onderwijshuisvestingsbeleid kan voeren.

De afgelopen jaren hebben zich diverse veranderingen […]