Enkele Brabantse gemeenten in de regio Eindhoven zijn in de vorm van 4 workshopsessies ondersteund bij het verduurzamen van hun vastgoed . In de workshops is o.a. het volgende aan de orde gekomen:

  • energiebesparing, duurzaamheid, EPA-U, MOP en DMOP;
  • situatie, ambitie/wensen en bestuurlijke omgeving van de gemeenten;
  • processtappen, aandachtspunten, knelpunten, relevante informatie, uitbesteding, voorbeelden e.d.;
  • de periodieke resultaten en ervaringen van de gemeenten;
  • individuele ondersteuning aan gemeenten.

 

De publicatie van RVO die hierover is opgesteld, is via de volgende link te lezen en/of te downloaden.
Brabantse gemeenten verduurzamen vastgoed.pdf