Opstellen aanbestedingsdocument DMOP

In samenwerking met de gemeente Gouda is een aanbestedingsdocument ontwikkeld voor het opstellen van duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMOP) voor een groot aantal gemeentelijke gebouwen in de gemeente Gouda.

Het aanbestedingsdocument dat is opgesteld bevat een hoofdstuk DMOP met daarin:

  • selectiecriteria voor het te selecteren bureau en criteria voor het beoordelen van de aanbiedingen);
  • eisen van een t.a.v. de werkwijze, het eindproduct, de overleg en beslismomenten.

Het aanbestedingsdocument en de uitvoering zijn gebaseerd op de “Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed” van RVO

Ondersteuning bij de aanbesteding en uitvoering

Er is ondersteuning verleend bij de beoordeling van:

  • ingediende offertes en gehouden presentaties van adviesbureaus
  • opgeleverde tussen- en eindrapportages t.a.v. het DMOP

 

Een artikel dat door www.duurzaamgebouwd.nl is opgesteld over het opstellen van DMOP’s in de gemeente Gouda, is via de volgende link te lezen .
Gouda maakt Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning