Frisse Scholen – Gevolgen slecht binnenklimaat in scholen

Wat zijn de gevolgen van een slecht binnenklimaat in scholen?

Frisse Scholen - gezondheid

Gezondheid

Een slecht binnenklimaat op school leidt tot diverse comfort- en gezondheidsklachten bij zowel de leerlingen als de leerkrachten, zoals:

  • discomfort (bijvoorbeeld geurhinder en koude/warmteklachten);
  • hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (in de loop van de dag toenemend);
  • slijmvliesirritaties en andere ‘sick building klachten’ (bijvoorbeeld ‘droge lucht’ klachten);
  • onnodige) overdracht van infectieziekten (via de lucht) leidend tot verkoudheid, griep e.d.;
  • verergering van allergieën (denk aan hooikoorts en voedselallergieën);
  • (extra) astma-aanvallen bij kinderen en leerkrachten met astma.

Deze comfort- en gezondheidsklachten leiden op hun beurt tot:

  • een onnodig hoog aantal ‘schoolzieke’ kinderen;
  • verslechtering van de leerprestaties;
  • relatief slechte (fysische) arbeidsomstandigheden voor leerkrachten:
  • een onnodig hoog ziekteverzuim onder de leerkrachten (met als gevolg extra kosten voor vervanging)

Een goed binnenklimaat in klaslokalen is dus heel belangrijk.

Schoolprestaties

 Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een slechte luchtkwaliteit een negatief effect heeft op de leerprestaties van leerlingen.

Zo heeft TNO een onderzoek uitgevoerd naar de leerprestaties van twee groepen leerlingen. De ene groep leerlingen bevond zich in een ruimte met een slechte luchtkwaliteit, de andere groep leerlingen bevond zich  in een ruimte met een goede luchtkwaliteit. Het bleek dat de groep in de ruimte met een  slechte luchtkwaliteit duidelijk meer fouten maakte gemiddeld 15% meer fouten maakte (23% meer fouten bij rekenen en 6% meer fouten bij taal) en trager waren dan de leerlingen in de ruimte met een goede luchtkwaliteit.

Verbetering van de luchtkwaliteit in het klaslokaal leidt dus tot een verhoging van de leerprestaties.

Het onderzoeksrapport van TNO te downloaden via de volgende link.

Meer weten?