Energiezuinigheid en binnenmilieu integraal aanpakken

De kwaliteit van het binnenmilieu op scholen laat vaak te wensen over. Veelal wordt dit gezien als onvermijdelijk en realiseert men zich nog onvoldoende wat een slecht binnenmilieu betekent voor de gezondheid, het welzijn en de leerprestaties van de kinderen.  Echter een goed en gezond binnenmilieu staat voor een deel op gespannen voet met energiezuinigheid. Bijvoorbeeld, uit oogpunt van een gezond binnenmilieu is het wenselijk dat er veel geventileerd wordt, echter uit oogpunt van energiezuinigheid is het beter om helemaal niet te ventileren, want ventileren kost vooral in de winterperiode erg veel energie. Dit betekent dat gezocht moet worden naar oplossingen die voldoen aan de gestelde energiezuinigheidseisen én aan de gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van het binnenmilieu. Het is dus vooral voor scholen van belang dat verbetering van de energiezuinigheid en het binnenmilieu gecombineerd wordt bekeken en aangepakt.

Energie en Binnenmilieu Advies (EBA)

In een Energie en Binnenmilieu Advies wordt de huidige situatie, de kwalitatieve verbetering en financiële effecten van verbetermogelijkheden (scenario’s) ten aanzien van energiegebruik én binnenmilieu (lucht, temperatuur, licht en geluid) in kaart worden gebracht.

Het Energie en Binnenmilieu Advies is een EPA U maatwerkadvies in combinatie met een binnenmilieu-onderzoek.

Het opstellen van een Energie en Binnenmilieu Advies kan ook eenvoudig gecombineerd worden met het opstellen van een energielabel voor de school.

 

Vrijblijvend offerte aanvragen voor een Energie en Binnenmilieu Advies

 

 

Vrijblijvend offerte aanvragen voor een binnenmilieu-onderzoek

 

 

Meer weten?