Een duurzaam huisvestingsplan onderwijs (DHP) is een integraal huisvestingsplan (IHP) dat verduurzaamd is, een dergelijk duurzaam huisvestingsplan biedt uitstekende mogelijkheden voor gemeenten en schoolbesturen om op korte en langere termijn tot gezonde, duurzame en betaalbare scholen te komen.

Verschil tussen duurzaam huisvestingsplan en een integraal huisvestingsplan

Het maken van een duurzaam huisvestingsplan onderwijs lijkt vanzelfsprekend, maar is het nog niet. Zo kent de huidige systematiek waarlangs een integraal huisvestingsplan (IHP) tot stand komt, vaak geen of beperkte aandacht voor duurzaamheid. Een andere belangrijk aandachtspunt in het primaire onderwijs is bovendien dat de verantwoordelijkheid, de bijbehorende planning en financiƫle reservering niet bij een partij ligt, maar verdeeld is tussen scholen en gemeenten.

Wij willen u graag ondersteunen bij het verduurzamen van het huidige integraal huisvestingsplan onderwijs of het opstellen van nieuw duurzaam huisvestingsplan onderwijs.