Kenmerken van een EPA U maatwerkadvies

Een EPA U maatwerkadvies  is een advies waarin de huidige situatie van de bouwkundige  en installatietechnische voorzieningen, de kwalitatieve verbetering en financiële effecten van verbetermogelijkheden (scenario’s) ten aanzien van de energiezuinigheid en eventueel in combinatie met de kwaliteit van het binnenmilieu in kaart zijn gebracht. De analyses zijn gebaseerd op het specifieke energie- en -gebouwgebruik.

Een EPA-U maatwerkadvies is een rapportage met o.a.:

  • het huidige energielabel
  • de energiebalans
  • verschillende maatregelpakketten met energiebesparende maatregelen waarmee bijvoorbeeld een energielabel C of hoger behaald behaald kan worden
  • per maatregelpakket het energielabel de CO2-reductie de verwachte kosten en opbrengsten  (nu en in de toekomst)

Het doel van een EPA U maatwerkadvies is te komen tot een pakket haalbare verbetermaatregelen ten aanzien van energiezuinigheid, binnenklimaat en kosten, waarmee het betreffende gebouw energiezuiniger gemaakt kan worden en daarmee de klasse van het energielabel te verbeteren.

Het opstellen van een EPA U maatwerkadvies vraagt een gedegen bouwkundige en installatietechnische kennis van de adviseur, maar ook inspanningen van de organisatie waarvoor het advies  wordt opgesteld.

De belangrijkste verschillen tussen het energielabel en het EPA U maatwerkadvies

  • Bij de berekening van het energielabel wordt uitgegaan van een standaard gebruikersgedrag, bij de berekening van het maatwerkadvies wordt uitgegaan het specifieke gebruikersgedrag van het betreffende gebouw.
  • Het EPA U maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel en wordt er uitgegaan van het specifieke gebruikersgedrag. De resultaten van het maatwerkadvies ten aanzien energiegebruik en besparingsmaatregelen zijn daarom nauwkeuriger en specifieker dan die van het energielabel.
  • In het EPA U maatwerkadvies worden maatregelpakketten beschouwd t.a.v. verbetering van het energielabel, verbetering van het binnenklimaat, investering, kostenbesparing, terugverdientijd e.d. Bij het opstellen van alleen een energielabel worden geen verbetermaatregelen onderzocht.

Het opstellen van een EPA U maatwerkadvies kan eenvoudig gecombineerd worden met het opstellen van een energielabel.

Voor het opstellen van een EPA-U maatwerkadvies kan subsidie worden verkregen.

Vrijblijvend offerte aanvragen voor een EPA U maatwerkadvies