Energielabel C – Voordelen

Wat zijn de voordelen van een energielabel C of hoger?

energielabel c - voordelen

Een hoger energielabel wordt door veel organisaties vooral als een wettelijke verplichting gezien dat eigenlijk alleen geld kost. Echter het heeft ook de volgende voordelen.

  • Laat zien dat uw organisatie werkt aan een op duurzaamheid gericht beleid.
  • Heeft een positieve invloed op de waarde van gebouw. En daardoor ook op de verkoop- of verhuurprijs.
  • Maakt uw vastgoed interessanter voor huurders of kopers, dankzij een hoger comfort en lagere stookkosten.
  • Biedt inzicht in de energieprestatie van het gebouw.
  • De energiekosten van een gebouw zijn direct van invloed op de exploitatielasten. Door het verbeteren/verhogen van het energielabel verlaagt u dus de exploitatiekosten. De winst: minder energiekosten, comfortverbetering, milieubesparing en een gezonder binnenklimaat.

Meer weten?