Ontwikkelen van een leidraad “verduurzamen van het meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed” in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit vastgoed medewerkers van diverse gemeenten in opdracht van RVO.

De Leidraad omvat een stappenplan voor het verduurzamen van een MOP tot een DMOP, en geeft daarnaast adviezen voor het uitbesteden van beheer en het organiseren van draagvlak en communicatie binnen de gemeente. Een gemeente kan duurzaamheid structureel opnemen in de MOP’s (Meerjaren Onderhoudsplanning). Zo kan bij vervanging van kozijnen ook meteen HR++ glas en ventilatieroosters worden geplaatst, bij vervanging van de ketel voor een HR-ketel worden gekozen, en bij vervanging van dakbedekking voor extra isolatie of zonnepanelen. Het opnemen van duurzaamheid in de MOP lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het in de praktijk nog niet. Met het structureel verduurzamen van het eigen vastgoed kan een gemeente veel energie, CO2 en geld besparen. Een DMOP geeft bestuurders en vastgoedprofessionals grip op de geldstromen.

 

Investeringen en opbrengsten gedurende de exploitatieperiode

Ter illustratie onderstaande grafiek: Investeringen en opbrengsten van energiebesparende maatregelen bij 3 verschillende DMOP-scenario’s.

 

De leidraad is via de volgende link te lezen en/of te downloaden.
Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed.pdf