­

Workshopsessie opstellen van een DMOP voor enkele Brabantse gemeenten

Enkele Brabantse gemeenten in de regio Eindhoven zijn in de vorm van 4 workshopsessies ondersteund bij het verduurzamen van hun […]

Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Ontwikkelen van een leidraad “verduurzamen van het meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed” in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit vastgoed […]

Ondersteunen van de aanbesteding van duurzaam onderhoud in de gemeente Gouda

Opstellen aanbestedingsdocument DMOP
In samenwerking met de gemeente Gouda is een aanbestedingsdocument ontwikkeld voor het opstellen van duurzame meerjaren onderhoudsplannen (DMOP) […]