Hoofdstuk duurzaamheid integraal huisvestingsplan (PO)

Ten behoeve van het integraal huisvestingsplan (IHP) voor scholen voor primair onderwijs in de gemeente Eindhoven is een hoofdstuk met doelstellingen t.a.v. de duurzaamheid van nieuw te bouwen scholen en van bestaande scholen voor het primair onderwijs opgesteld.

Bijeenkomsten / workshops

In vier opeenvolgende bijeenkomsten/workshops van gemeente en schoolbesturen zijn ambities, knelpunten, randvoorwaarden en een conclusie geformuleerd ten aanzien van de duurzaamheid in en rondom de bestaande en nieuw te bouwen scholen voor primair onderwijs.

De volgende bijeenkomsten/workshops hebben plaatsgevonden.
• Een aanpak/visie ten aanzien van het verduurzamen van basisscholen
• Brainstorm duurzaamheidthema’s en ambities
• Huidige situatie, verbetermaatregelen en randvoorwaarden
• Financiële resultaten van (verbeter)scenario’s