Workshop duurzame onderwijshuisvesting : organiseren van workshops in het kader van het verduurzamen van onderwijsgebouwen.

Thema’s die in dit kader van een workshop duurzame onderwijshuisvesting aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

  • visie en ambities
  • wettelijke verplichtingen
  • energie(kosten)besparing
  • binnenmilieu/binnenklimaat
  • financiële en technische haalbaarheid
  • huidige situatie ( bijvoorbeeld t.a.v. het aantal scholen en de duurzame kwaliteit)
  • mogelijke oplossingen, werkwijze/aanpak
  •   e.d.

Wij willen graag een workshop duurzame onderwijshuisvesting (of workshopsessie) voor u verzorgen.