Doordecentralisatie onderwijshuisvesting: het geheel of gedeeltelijk overdragen van de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting van gemeente naar schoolbestuur. De verantwoordelijkheden voor de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn wettelijk vastgelegd in de wet op het primair onderwijs (WPO) en de wet op het voortgezet onderwijs WVO.

 

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor:

  • nieuwbouw,
  • uitbreiding, eerste inrichting en leerpakketten,
  • herstel van constructiefouten
  • herstel en vervanging bij schade door bijzondere omstandigheden (bijv. vandalisme of schade door weersomstandigheden).

 

De schoolbesturen zijn wettelijk verantwoordelijk voor:

  • onderhoud,
  • aanpassingen,
  • exploitatie en beheer.

 

De schoolbesturen zijn over het algemeen juridisch eigenaar van de onderwijsgebouwen. Zij kunnen optreden als eigenaar, maar mogen geen financiële verplichtingen aangaan op basis van het gebouw zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek). De gemeente is over het algemeen economisch eigenaar van de schoolgebouwen. Dat houdt het volgende in: na beëindiging van het gebruik van een onderwijsgebouw gaat het onderwijsgebouw terug naar de gemeente.

 

Een gemeente kan  huisvestingsverantwoordelijkheden (met bijbehorende middelen), geheel of gedeeltelijk overdragen (doordecentralisatie onderwijshuisvesting) aan een schoolbestuur of de schoolbesturen. Hierdoor gaat een gedeeltelijke of volledige verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting, onder overeengekomen voorwaarden, over van gemeente naar schoolbestuur. Echter de wettelijke zorgplicht voor huisvesting van PO en VO scholen blijft in alle gevallen bij de gemeente.

 

Wij kunnen en willen u graag ondersteunen bij het oriënteren op, het bepalen van de consequenties en/of de voorwaarden bij gedeeltelijke of volledige doordecentralisatie.