Ondersteuning van het beleid gebouwde omgeving : zoals visieontwikkeling, plan van aanpak, scenario- en potentieel onderzoek e.d.