Via een haalbaarheidsonderzoek en/of haalbaarheidsstudie krijgt u inzicht in de kwalitatieve, functionele en/of, financiële effecten van een  mogelijk voornemen. Zo’n voornemen kan zijn een aanpassing en/of verbetering van een bepaald gebouw, een huisvestingsplan,  introductie of wijziging van bepaalde regelgeving e.d.

In het algemeen onderscheiden we in een haalbaarheidsonderzoek de volgende aspecten.:

  • De financiële haalbaarheid / consequenties
  • De technische en/of kwalitatieve haalbaarheid / consequenties
  • De acceptatie van betrokken partijen.

Financiële haalbaarheid

Bij de financiële haalbaarheid bepalen we  via verschillende toekomstscenario’s te schetsen een daarbij de investeringskosten, de besparingen/opbrengsten en de termijn waarbinnen deze investering  terugverdiend kan worden, te bepalen. Indien wenselijk betrekken we daarbij ook de exploitatiekosten (waaronder de  onderhoudskosten) en/of bepalen we de levenscycluskosten.

Technische en/of kwalitatieve haalbaarheid

Bij technische en/of kwalitatieve haalbaarheid bepalen we  in hoeverre het beoogde voornemen voldoet aan de vereiste technische en/of kwalitatieve specificaties.

Acceptatie van betrokken partijen

In dit kader bepalen we het draagvlak bij de betrokken partijen (bijvoorbeeld de acceptatie door gebruikers).

Wij willen u graag ondersteunen bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek