Mogelijk krijgt u te maken met nieuw te ontwikkelen  wet- en regelgeving gebouwen of  verandering van de bestaande regelgeving (bijvoorbeeld in het kader van verduurzaming). Afhankelijk van het verplichtende karakter moeten dan (nieuwe) inhoudelijke teksten en onderbouwingen worden opgesteld voor de betreffende regeling of richtlijn.

 

Handhaving en toezicht

Om het beoogde beleidsdoel te bereiken is naast ontwikkeling van nieuwe regelgeving (of verandering van de bestaande wet- en regelgeving) ook handhaving en toezicht op die wet- en regelgeving gebouwen noodzakelijk. In dat kader dienen de partijen waarvoor de verplichting van toepassing is, mogelijk in beeld gebracht te worden en dient daarvoor een registratie opgezet te worden.

 

Wij willen u graag ondersteunen bij het ontwikkelen/aanpassen van wet- en regelgeving gebouwen en/of ondersteunen bij de handhaving en toezicht daarvan.