Via een draagvlakonderzoek / draagvlakstudie krijgt u inzicht in de wijze hoe bepaalde partijen aankijken tegen bepaalde situaties en/of het draagvlak voor bepaalde voornemens. Het kan daarbij gaan om het onderzoeken van (of het ophalen van informatie) bij een kleine specifieke (doel)groep of het onderzoeken van een grotere diverse (doel)groep.

 

Afhankelijk van uw vraagstelling en de omvang van de doelgroep kiezen we in onderling overleg voor een bepaalde aanpak (interview, enquête e.d.).

 

Wij willen u graag ondersteunen bij het uitvoeren van een draagvlakonderzoek.