­

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Een integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) is snel verouderd als gevolg van verschuiving van verantwoordelijkheden, nieuwe wetgeving, de wens voor gezondere […]

Programma van eisen schoolgebouw

Een programma van eisen schoolgebouw (PVE) is wenselijk dan wel noodzakelijk¬† bij het realiseren van bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, verbouw, […]

Tijdelijke personele capaciteit

Tijdelijke personele capaciteit