­

Regelgeving gebouwen – ontwikkeling en handhaving

Mogelijk krijgt u te maken met nieuw te ontwikkelen  wet- en regelgeving gebouwen of  verandering van de bestaande regelgeving (bijvoorbeeld […]

Haalbaarheidsonderzoek en/of haalbaarheidsstudie

Via een haalbaarheidsonderzoek en/of haalbaarheidsstudie krijgt u inzicht in de kwalitatieve, functionele en/of, financiële effecten van een  mogelijk voornemen. Zo’n […]

Draagvlakonderzoek

Via een draagvlakonderzoek / draagvlakstudie krijgt u inzicht in de wijze hoe bepaalde partijen aankijken tegen bepaalde situaties en/of het […]

Data- en gegevensanalyse gebouwen

Uitvoeren van data en gegevensanalyse gebouwen, ontwikkelen van kengetallen, benchmarkonderzoek, scenario-onderzoek e.d.

Ontwikkelen hulpmiddelen huisvesting

Ontwikkelen van hulpmiddelen huisvesting :  zoals checklisten, visiedocumenten, handleidingen, leidraad, inspectie- en/of beoordelingsmethoden, rekenmodellen e.d.

Ondersteuning beleid gebouwde omgeving

Ondersteuning van het beleid gebouwde omgeving : zoals visieontwikkeling, plan van aanpak, scenario- en potentieel onderzoek e.d.